(Брой резултати: 328)
 2 3 4 5 ...13 14 15 16 17
Парламентарно право
Партньори в престъпността
Пенитенциарната политика и система в Република България
Перспективи за развитието на криминологията в България
План за подобряване на работата на съда и ръководство с указания за прилагането му
По някои въпроси на обстоятелствата, изключващи обществената опасност в НК
Поглед върху българското банково право
Подборен лов на интернет пирати
Подбрани съчинения
Подкрепа и реинтеграция на децата - жертви на трафик в България: законодателство, институционална рамка и политики
 2 3 4 5 ...13 14 15 16 17