Топ 20 автора Топ 20 заглавия Топ 20 книги по рейтинг
 
 
ЗаеманаАвторЗаглавие
28Чинова, Маргарита¶ Досъдебното производство по НПК¶ Виж още...
23Наказателен кодекс¶ Виж още...
15Наказателно-процесуален кодекс¶ Виж още...
12Помагало по наказателно процесуално право за кандидати за младши съдии ¶ Виж още...
11Официален правописен речник на българския език¶ Виж още...
10Транспортни престъпления¶ Виж още...
10Помагало по наказателно процесуално право за кандидати за младши прокурори ¶ Виж още...
10Помагало по наказателно процесуално право за кандидати за младши прокурори ¶ Виж още...
10Манев, Никола¶ Наказателнопроцесуално право¶ Виж още...
9Митов, Георги¶ Въззивно производство по наказателни дела¶ Виж още...
9Тълкувателни решения и постановления на Върховния касационен съд на Република България по наказателни дела 1957-2015¶ Виж още...
8Салкова, Екатерина¶ Прекратяване на наказателното производство¶ Виж още...
8Кожухаров, Александър¶ Облигационно право¶ Виж още...
8Международно правно сътрудничество по наказателни дела - Modus operandi¶ Виж още...
8Право на Европейската конвенция за правата на човека¶ Виж още...
8Граждански процесуален кодекс¶ Виж още...
8Закон за съдебната власт¶ Виж още...
7Дайк, П. ван¶ Хууф, Г. Й. Х.¶ Европейската конвенция за правата на човека - теория и практика¶ Виж още...
7Василев, Любен¶ Българско вещно право¶ Виж още...
7Кожухаров, Александър¶ Облигационно право¶ Виж още...
7Минев, Петко¶ Освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78А от Наказателния кодекс¶ Виж още...
7Закон за задълженията и договорите¶ Виж още...
7Наказателно-процесуален кодекс¶ Виж още...
7Ройчев, Янко¶ Частното обвинение в българския наказателн процес¶ Виж още...