(Брой резултати: 346)
1  3 4 5 ...14 15 16 17 18
Подкрепа и реинтеграция на децата - жертви на трафик в България: законодателство, институционална рамка и политики
Подкуп. Безстопанственост. Длъжностно присвояване. Престъпления по служба. Документни престъпления. Документна измама
Подобряване и споделяне на знанието на ролята на интернет в процесите на трафик на хора и каналджийство
Подоходното облагане във въпроси и отговори
Подпомагане на пострадали от престъпления
Поземлени имоти
Политическата система на Европейския съюз
Политическите партии и демократичната държава в съвременния немски конституционен модел
Полицейска регистрация на лица
Полицейската професия и правата на човека
1  3 4 5 ...14 15 16 17 18