(Брой резултати: 198)
 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Самопризнанието в българския наказателен процес
Санкционната система по българското наказателно право
Сближаване на българското законодателство с изискванията на правото на Европейския съюз относно дейности, свързани с отпадъците
Сближаване на българското с европейското право по опазване на околната среда в нейната цялост
Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев
Сборник граждански закони
Сборник казуси за държавния изпит по публичноправни науки
Сборник на общностното законодателство по въпросите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела
Сборник на общностното законодателство по въпросите на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела
Сборник нормативни актове в областта на административноправното обслужване в България
Сборник постановления и тълкувателни решения на Върховния съд на Република България по граждански дела 1953-1994
 2 3 4 5 6 7 8 9 10