(Брой резултати: 194)
 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Самопроверка на езиковата култура
Сближаване на българското законодателство с изискванията на правото на Европейската общност
Сближаване на българското законодателство с правото на Европейската общност
Сборник актове по индустриална собственост
Сборник в чест на проф. д-р Йорданка Зидарова
Сборник източници на международното частно право
Сборник източници на международното частно право
Сборник казуси по гражданскоправни науки
Сборник научни четения, посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция
Сборник от решения на Върховния касационен съд по Закона за давността
Сборник постановления, тълкувателни решения и решения на Върховния съд на Република България по приложение на Наказателния кодекс (1968-1990)
Сборник постановления, тълкувателни решения и решения на Върховния съд на Република България по приложение на Наказателния кодекс (1968-1990)
Сборник постановления, тълкувателни решения и решения на Върховния съд на Република България по приложение на Наказателния кодекс (1968-1990)
Сборник постановления, тълкувателни решения и решения на Върховния съд на Република България по приложение на Наказателния кодекс (1968-1990)
 2 3 4 5 6 7 8 9 10