(Брой резултати: 97)
 2 3 4 5
Работата с информатори в американските военни и цивилни агенции. Поуки за Република България
Радикализация в България: Заплахи и тенденции
Развитие на гражданското общество в България
Развитие на реформата на наказателния процес
Развитие на юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека в областта на правото на живот и забраната за изтезания и нечовешко и унизително отношение или наказание
Разкриване на престъпленията
Разпит на свидетел в досъдебното производство
Разпит пред съдия в наказателното производство
Разследване и разкриване на компютърни престъпления
Разследване на компютърни престъпления
Разследване на компютърни престъпления
 2 3 4 5