(Брой резултати: 355)
1 2 3 4 5 ...14 15 16  18
Противодействие на организираната престъпност
Противодействие на радикализацията и тероризма
Проучване на практиките на управление на НПО в България
Процедури и приложни документи по данъчно производство
Процедури по НПК
Процесс экстрадиции в Соединенном Королевстве и Российской Федерации
Процесуално право на Европейските общности
Процесът по ЗАНН
Психодиагностика на истината и лъжата в досъдебното производство
Психологически портрети на осъдени на пробация
1 2 3 4 5 ...14 15 16  18