(Брой резултати: 346)
1 2 3 4 5 ...14 15  17 18
Прокурорският надзор
Промените в административнопроцесуалния кодекс
Промените в гражданския процесуален кодекс
Пропорционалното представителството. Избори и електорално законодателство в България в навечерието на Първата световна война
Противодействие на изпирането на пари. Практически наръчници
Противодействие на корупцията в здравеопазвянето
Противодействие на организираната престъпност
Противодействие на радикализацията и тероризма
Проучване на практиките на управление на НПО в България
Процедури и приложни документи по данъчно производство
1 2 3 4 5 ...14 15  17 18