(Брой резултати: 201)
1 2 3 4 5 6 7  9 10 11
Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация 2005-2008 г. Сборник с коментар
Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация 2005-2008 г. Сборник с коментар
Съдебна практика по Закона за общинската собственост
Съдебна практика по Закона за устройство на територията
Съдебна практика по Закона за устройство на територията
Съдебна практика по наказателни дела подсъдни на военните съдилища 1982-1997 г.
Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс (в сила от 29 април 2006 г.)и Наказателен кодекс 2009 г.
Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс (в сила от 29 април 2006 г.)и Наказателен кодекс 2009 г.
Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2008 г.
Съдебна практика по приложението на Закона за защита от дискриминация
Съдебна практика по трудово право. Кодекс на труда и други закони
Съдебна практика. Трудово право
Съдебна реторика
1 2 3 4 5 6 7  9 10 11