Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Ключови думи"=Copyright$
Резултати от търсенето: ()
Страници:
 
Добави в кошницата
 
Книга
Подзаглавни данни: Commentaries and Materials.
Издателство: Oxford University Press;Oxford
Година на издаване: 2007
Авторски знак: Y 35
Сигнатура: 3.2.12/Y 35
Ключови думи: Electronic contracting
 
Добави в кошницата
 
Книга
Подзаглавни данни: the Soviet approach.
Издателство: M. Nijhoff;Dordrecht
Година на издаване: 1988
Авторски знак: B 71
Сигнатура: 3.2.8/B 71
Ключови думи: Soviet Union
 
Добави в кошницата
 
Книга
Издателство: Oxford university press;New York
Година на издаване: 2006
Авторски знак: E 54
Сигнатура: 2.3.15/E 54
Ключови думи: Intellectual property infringement
 
Добави в кошницата
 
Книга
Подзаглавни данни: essays in honour of William R. Cornish
Издателство: Cambridge University Press;Cambridge
Година на издаване: 2004
Авторски знак: I 69
Сигнатура: 2.3.7/I 69
Ключови думи: Intellectual property
 
Добави в кошницата
 
Книга
Подзаглавни данни: freedom of expression, intellectual property, privacy
Издателство: Kluwer Law International;The Hague
Година на издаване: 2004
Авторски знак: C 78
Сигнатура: 3.2.5/C 78
Ключови думи: Copyright
 
Добави в кошницата
 
Книга
Издателство: Aslib;London
Година на издаване: 2000
Авторски знак: W 20
Сигнатура: 2.3.8/W 20
Ключови думи: Copyright
 
Добави в кошницата
 
Статии
Източник: Годишник на департамент "Право" на Нов български университет: 2012: в памет на В. Ангушева
Година на издаване: 2013
Поредност на изданието: кн. 1
Авторски знак: 0
Ключови думи: ЗАПСП
 
Добави в кошницата
 
Източник: Common Market Law Review
Година на издаване: 2009
Поредност на изданието: vol. 46/3
Авторски знак: 0
Ключови думи: Copyright
Страници: