Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Ключови думи"=Administration of justice$
Резултати от търсенето: ()
Страници:
 
Добави в кошницата
 
Книга
Издателство: Kluwer Law International;The Hague
Година на издаване: 2001
Авторски знак: S 31
Сигнатура: 2.3.1/S 31
Ключови думи: Court of Justice
 
Добави в кошницата
 
Книга
Подзаглавни данни: implementation of the Hague Programme.
Издателство: TMC Asser Press;The Hague
Година на издаване: 2006
Авторски знак: F 88
Сигнатура: 2.3.15/F 88
Ключови думи: Council of the European Union
 
Добави в кошницата
 
Подзаглавни данни: Australia, Singapore, Venezuela, Norway, the Netherlands, and Italy.
Издателство: T.M.C. Asser Institute Press;The Hague
Година на издаване: 2004
Авторски знак: I 60
Сигнатура: 1.3.30/I 60
Ключови думи: Administration of justice
 
Добави в кошницата
 
Книга
Издателство: Ellipses;Paris
Година на издаване: 2004
Авторски знак: C 58
Сигнатура: 2.3.1/C 58
Ключови думи: European Union countries
 
Добави в кошницата
 
Книга
Издателство: Sweet&Maxwell;London
Година на издаване: 1999
Авторски знак: F 88
Сигнатура: 4.1/F 88
Ключови думи: Administration of justice
 
Добави в кошницата
 
Книга
Издателство: Sweet&Maxwell;London
Година на издаване: 2007
Авторски знак: S 68
Сигнатура: 4.1/S 68
Ключови думи: Administration of justice
Страници: