Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=Judicial$
Резултати от търсенето: ()
Страници:
 
Добави в кошницата
 
Книга
Подзаглавни данни: Developing a Public Administration Perspective.
Издателство: IOS Press;Amsterdam
Година на издаване: 2000
Авторски знак: C 43
Сигнатура: 2.3.15/C 43
Ключови думи: Member
 
Добави в кошницата
 
Книга
Подзаглавни данни: Etude comparee France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne et Belgique.
Издателство: La documentation de France;
Година на издаване: 2001
Авторски знак: B 92
Сигнатура: 3.2.6/B 92
Ключови думи: Administration
 
Добави в кошницата
 
Издателство: Oxford University Press;Oxford
Година на издаване: 2000
Авторски знак: W 26
Сигнатура: 2.1/W 26
Ключови думи: Judicial review
 
Добави в кошницата
 
Книга
Издателство: Kluwer Law International;The Hague
Година на издаване: 2001
Авторски знак: S 31
Сигнатура: 2.3.1/S 31
Ключови думи: Court of Justice
 
Добави в кошницата
 
Книга
Издателство: Asser Press;The Hague
Година на издаване: 2005
Авторски знак: H 22
Сигнатура: 2.3.15/H 22
Ключови думи: Extradition
 
Добави в кошницата
 
Книга
Издателство: Център за интеграция на криминално проявени и рискови групи;Пазарджик
Година на издаване: 2002
Авторски знак: С 96
Сигнатура: 1.3.1/С 96
 
Добави в кошницата
 
Книга
Подзаглавни данни: Judicial Independence and Impartiality in Light of the Requirements of Article 6 ECHR .
Издателство: Meijer Institute;Leiden
Година на издаване: 2004
Авторски знак: K 89
Сигнатура: 3.2.5/K 89
Ключови думи: ECHR
 
Добави в кошницата
 
Книга
Издателство: Consejo general del poder judicial;Madrid
Година на издаване: 1997
Авторски знак: L 66
Сигнатура: 4.1/L 66
Страници: