Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=Acquisition$
Резултати от търсенето: ()
Страници:
 
Добави в кошницата
 
Книга
Издателство: Cambrige University Press;Cambrige
Година на издаване: 2009
Авторски знак: A 20
Сигнатура: 2.3.15/A 20
Ключови думи: Business enterprises
 
Добави в кошницата
 
Книга
Подзаглавни данни: preparation, implementation, and integration.
Издателство: Palgrave/Macmillan;Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York
Година на издаване: 2002
Авторски знак: H 22
Сигнатура: 2.3.5/H 22
Ключови думи: Integration
Страници: