Топ 20 автора Топ 20 заглавия Топ 20 книги по рейтинг
 
 
ЗаеманаАвторЗаглавие
12Наказателен кодекс¶ Виж още...
9Чинова, Маргарита¶ Досъдебното производство по НПК¶ Виж още...
9Наказателно-процесуален кодекс¶ Виж още...
5Митов, Георги¶ Възобновяване на наказателни дела¶ Виж още...
5Закон за задълженията и договорите¶ Виж още...
5Тълкувателни решения и постановления на Върховния касационен съд на Република България по наказателни дела 1957-2015¶ Виж още...
5Търговски закон¶ Виж още...
4Методики за разследване на престъпления¶ Виж още...
4Методики за разследване на престъпления¶ Виж още...
4Корнезов, Александър¶ Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности¶ Виж още...
4Сталев, Живко¶ Сила на пресъдено нещо в гражданския процес¶ Виж още...
4Цеков, Цеко¶ Криминалистика¶ Виж още...
4Борисов, Орлин Николов¶ Право на Европейския съюз¶ Виж още...
4Практическо ръководство по криминалистика. Разкриване и разследване на престъпления¶ Виж още...
4Официален правописен речник на българския език¶ Виж още...
4Владимиров, Румен¶ Костадинова, Ралица¶ Наказателно право в схеми и определения¶ Виж още...
4Помагало по наказателно процесуално право за кандидати за младши съдии ¶ Виж още...
4Митов, Георги¶ Въззивно производство по наказателни дела¶ Виж още...
4Граждански процесуален кодекс¶ Виж още...
4Закони за собствеността¶ Виж още...
4Правото на справедлив съдебен процес¶ Виж още...