Топ 20 автора Топ 20 заглавия Топ 20 книги по рейтинг
 
 
ЗаеманаАвторЗаглавие
21Чинова, Маргарита¶ Досъдебното производство по НПК¶ Виж още...
20Наказателен кодекс¶ Виж още...
13Наказателно-процесуален кодекс¶ Виж още...
7Тълкувателни решения и постановления на Върховния касационен съд на Република България по наказателни дела 1957-2015¶ Виж още...
6Дайк, П. ван¶ Хууф, Г. Й. Х.¶ Европейската конвенция за правата на човека - теория и практика¶ Виж още...
6Закон за задълженията и договорите¶ Виж още...
6Манев, Никола¶ Наказателнопроцесуално право¶ Виж още...
6Право на Европейската конвенция за правата на човека¶ Виж още...
5Методики за разследване на престъпления¶ Виж още...
5Транспортни престъпления¶ Виж още...
5Митов, Георги¶ Възобновяване на наказателни дела¶ Виж още...
5Минев, Петко¶ Освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78А от Наказателния кодекс¶ Виж още...
5Официален правописен речник на българския език¶ Виж още...
5Макбрайд, Джереми¶ Правата на човека и наказателният процес¶ Виж още...
5Митов, Георги¶ Въззивно производство по наказателни дела¶ Виж още...
5Търговски закон¶ Виж още...
5Закони за собствеността¶ Виж още...
5Закон за съдебната власт¶ Виж още...
5Сборник с резюмета на подбрани решения на ЕСПЧ¶ Виж още...
4Павлова, Мария¶ Гражданско право. Обща част¶ Виж още...
4Василев, Любен¶ Българско вещно право¶ Виж още...
4Методики за разследване на престъпления¶ Виж още...
4Корнезов, Александър¶ Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности¶ Виж още...
4Сталев, Живко¶ Сила на пресъдено нещо в гражданския процес¶ Виж още...
4Цеков, Цеко¶ Криминалистика¶ Виж още...
4Салкова, Екатерина¶ Прекратяване на наказателното производство¶ Виж още...
4Борисов, Орлин Николов¶ Право на Европейския съюз¶ Виж още...
4Кожухаров, Александър¶ Облигационно право¶ Виж още...
4Стойнов, Александър¶ Наказателно право¶ Виж още...
4Практическо ръководство по криминалистика. Разкриване и разследване на престъпления¶ Виж още...
4Българско гражданско процесуално право¶ Виж още...
4Минев, Петко¶ Привеждане на присъдите в изпълнение¶ Виж още...
4Голева, Поля¶ Търговски сделки¶ Виж още...
4Владимиров, Румен¶ Костадинова, Ралица¶ Наказателно право в схеми и определения¶ Виж още...
4Методика за взаимодействие на Прокуратурата с контролните органи при противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите¶ Виж още...
4Помагало по наказателно процесуално право за кандидати за младши съдии ¶ Виж още...
4Граждански процесуален кодекс¶ Виж още...
4Правото на справедлив съдебен процес¶ Виж още...
4Съдебна защита на основните права в България¶ Виж още...
4Наказателен кодекс¶ Виж още...
4Граждански процесуален кодекс¶ Виж още...